• Цялостна грижа за блестящо здраве

Предклинични изследвания потвърждават, че CPC (цетилпиридиниев хлорид) във водата за уста, редуцира инфекциозността на SARS-CoV-2 до 1000 пъти.*